ساخت موشن گرافیک

ساخت موشن گرافیک

فانتـزی و کارتونــی | سازمانــی | فلت | ایزومتریک | سه بعدی

موشن گرافیک یکی از خلاقانه ترین و جذاب ترین انواع تبلیغات به شمار می رود. این روش ساخت، به راحتی و از همان ابتدا مخاطب را جذب خود کرده و او را وادار می کند که تا به انتها تماشاگر روند کلیپ باشد. هر چند نوع ساخت موشن گرافیک با توجه به ایده اولیه و اجرا نیز تأثیر به سزایی در میزان موفقیت آن دارد. یک طرح موشن گرافیک به راحتی می تواند در ذهن مخاطب نشسته و او را مشتاق به موضوعی کند که در تیزر، از آن سخن به میان آمده است.

 

ساخت موشن گرافیک | جدول هزینه و قیمت – به روز رسانی :مرداد ۹۷

هزینه ساخت انواع موشن گرافیک

تا ۳۰ ثانیه

تا ۱ دقیقه

تا ۲ دقیقه

تا ۳ دقیقه

تا ۵ دقیقه

موشن گرافیک سازمانی

۳ میلیون تومان

۴ میلیون تومان

موشن گرافیک فانتزی و فلت

۵ میلیون تومان

۸ میلیون تومان

۱۰ میلیون تومان

موشن گرافیک سه بعدی

بر اساس سناریو

بر اساس سناریو

تصویرسازی و طراحی کاراکتر و محیط

در صورت نیاز به تصویر سازی و طراحی کاراکتر ، با توجه به نوع سناریو و حجم پروژه تعیین قیمت می گردد.

دریافت اطلاعات اولیه برای ساخت موشن گرافیک / تعریف پروژه:

ما به نیاز های شما به طور کامل گوش می دهیم